Opis: Isover Saint-Gobain

Katalog Rozwiązań Architektoniczno-Budowlanych ISOVER - biblioteka detali AutoCAD

Bogaty zestaw rozwiązań budowlanych i projektowych ze szczegółowymi przekrojami różnych elementów budynku, z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych ISOVER

1. Dachy skośne

1.01

Okap otwarty przy zewnętrznej ściance kolankowej poddasza

DWG

PDF

1.02

Okap zamknięty poddasza bez ścianki kolankowej

DWG

PDF

1.03

Okap otwarty poddasza nieużytkowego

DWG

PDF

1.04

Dach z wewnętrzną ścianką kolankową poddasza

DWG

PDF

1.05

Okap dachu przy gzymsie budynku historycznego

DWG

PDF

1.06

Kalenica dachu dwuspadowego - z kratką wentylacyjną w ścianie szczytowej

DWG

PDF

1.07

Kalenica dachu dwuspadowego

DWG

PDF

1.08

Ocieplenie dachu - konstrukcja na łatach i kontrłatach

DWG

PDF

1.09

Ocieplenie dachu - konstrukcja z deskowaniem pełnym

DWG

PDF

1.10

Wentylacja dwukanałowa dachu skośnego

DWG

PDF

1.11

Wentylacja jednokanałowa dachu skośnego

DWG

PDF

1.12

Połączenie dachu pulpitowego ze ścianą wychodzącą ponad dach
- przekrój w poprzek krokwi

DWG

PDF

1.13

Połączenie dachu pulpitowego ze ścianą wychodzącą ponad dach - przekrój wzdłuż krokwi

DWG

PDF

1.14

Kalenica dachu jednospadowego

DWG

PDF

2. Dachy płaskie, stropodachy

2.01

Stropodach pełny z warstwą żwirową - połączenie z attyką - Zestaw Złoty Dach

DWG

PDF

2.02

Stropodach pełny kryty papą - połączenie z attyką - Zestaw Platynowy Dach

DWG

PDF

2.03

Stropodach pełny kryty papą - połączenie ze ścianą ocieploną - Zestaw Złoty Dach

DWG

PDF

2.04

Stropodach pełny tarasowy - połączenie z attyką - Zestaw Srebrny Dach

DWG

PDF

2.05

Stropodach pełny tarasowy - połączenie ze ścianą ocieploną - Zestaw Srebrny Dach

DWG

PDF

2.06

Stropodach pełny tarasowy - styk z drzwiami balkonowymi - Zestaw Srebrny Dach

DWG

PDF

2.07

Połączenie stropodachów o zróżnicowanej budowie

DWG

PDF

2.08

Stropodach pełny kryty papą - styk z wpustem odwadniającym

DWG

PDF

2.09

Stropodach pełny z warstwą żwirową - połączenie z kominem

DWG

PDF

2.10

Stropodach o konstrukcji drewnianej kryty papą

DWG

PDF

2.11

Stropodach o konstrukcji drewnianej z warstwą żwirową

DWG

PDF

2.12

Stropodach pełny budynku halowego
- połączenie płyt wełny mineralnej na fałdzie konstrukcyjnej blachy trapezowej

DWG

PDF

2.13

Stropodach pełny budynku halowego
- połączenie płyt wełny mineralnej pomiędzy fałdami konstrukcyjnej blachy trapezowej

DWG

PDF

2.14

Stropodach pełny budynku halowego
- połączenie z attyką wersja 1 - jednowarstwowy układ izolacji

DWG

PDF

2.15

Stropodach pełny budynku halowego
- połączenie z attyką wersja 2 - jednowarstwowy układ izolacji

DWG

PDF

2.16

Stropodach pełny budynku halowego - połączenie z attyką wersja 3 - Zestaw Srebrny Dach

DWG

PDF

2.17

Stropodach pełny budynku halowego - rozwiązanie dla pomieszczeń magazynu

DWG

PDF

2.18

Stropodach dwudzielny - izolacja z zastosowaniem granulatu

DWG

PDF

2.19

Stropodach dwudzielny - rozwiązanie okapu wersja 1

DWG

PDF

2.20

Stropodach dwudzielny - rozwiązanie okapu wersja 2

DWG

PDF

2.21

Stropodach dwudzielny - punktowy wpust odwadniający

DWG

PDF

3. Ściany zewnętrzne

3.01

Trójwarstwowa ściana szczelinowa - detal nadproża

DWG

PDF

3.02

Trójwarstwowa ściana szczelinowa - połączenie z parapetem

DWG

PDF

3.03

Ściana zewnętrzna - technologia ETICS

DWG

PDF

3.04

Ściana zewnętrzna - technologia ETICS - łącznik mechaniczny

DWG

PDF

3.05

Ściana zewnętrzna budynku zabytkowego ocieplona od środka

DWG

PDF

3.06

Ściana zewnętrzna - technologia ściany trójwarstwowej

DWG

PDF

3.07

Ściana zewnętrzna - izolacja metodą lekką-suchą

DWG

PDF

3.08

Ściana zewnętrzna z elewacją wentylowaną

DWG

PDF

3.09

Ściana zewnętrzna wentylowana z okładziną kamienną

DWG

PDF

3.10

Ściana zewnętrzna wentylowana z okładziną szklaną

DWG

PDF

3.11

Ściana hali przemysłowej z zewnętrzną blachą trapezową - wersja 1

DWG

PDF

3.12

Ściana hali przemysłowej z zewnętrzną blachą trapezową - wersja 2

DWG

PDF

3.13

Ściana hali przemysłowej z panelami elewacyjnymi - wersja 1

DWG

PDF

3.14

Ściana hali przemysłowej z panelami elewacyjnymi - wersja 2

DWG

PDF

4. Podłogi, stropy, fundamenty

4.01

Izolacja ściany fundamentowej w budynku z podłogą na gruncie - suchy jastrych

DWG

PDF

4.02

Izolacja ściany fundamentowej w budynku z podłogą na gruncie - podłoga pływająca

DWG

PDF

4.03

Izolacja ściany piwnicznej - wersja 1

DWG

PDF

4.04

Ściana i podłoga piwnicy

DWG

PDF

4.05

Izolacja ściany piwnicznej - wersja 2

DWG

PDF

4.06

Dwuwarstwowa ściana cokołowa w budynku podpiwniczonym

DWG

PDF

4.07

Przyziemie budynku bez wyodrębnionej ściany cokołowej

DWG

PDF

4.08

Izolacja podłogi pływajacej na stropie żelbetowym - parkiet

DWG

PDF

4.09

Izolacja podłogi pływajacej na stropie żelbetowym - płyty kamienne

DWG

PDF

4.10

Izolacja podłogi pływajacej na stropie gęstożebrowym

DWG

PDF

4.11

Izolacja podłogi pływajacej na stropie kanałowym

DWG

PDF

4.12

Ocieplenie stropu masywnego nad pomieszczeniem nieogrzewanym
(garaż, przejazd, piwnica)

DWG

PDF

4.13

Ocieplenie podciagu stropu masywnego nad pomieszczeniem nieogrzewanym
(garaż, przejazd, piwnica)

DWG

PDF

5. Ściany wewnętrzne

5.01

Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem płytą g-k

DWG

PDF

5.02

Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem płytą g-k

DWG

PDF

5.03

Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100
z pojedynczym poszyciem płytą g-k

DWG

PDF

5.04

Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwójnym poszyciem płytą g-k

DWG

PDF

5.05

Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytą g-k

DWG

PDF

5.06

Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem płytą g-k

DWG

PDF

5.07

Naroże zewnętrzne (wypukłe) - ściana g-k na konstrukcji wolnostojącej

DWG

PDF

5.08

Okładzina ścienna z płyt g-k na konstrukcji wolnostojącej

DWG

PDF

5.09

Wewnętrzna okładzina z płyt g-k na ścianie zewnętrznej

DWG

PDF

5.10

Ścianka miedzylokalowa g-k na konstrukcji podwójnej

DWG

PDF

5.11

Ścianak g-k instalacyjna

DWG

PDF

5.12

Ścianka g-k na konstrukcji podwójnej

DWG

PDF

5.13

Ścianki działowe g-k - połączenia ścian typu T

DWG

PDF

5.14

Połączenia narożnikowe ścian działowych g-k

DWG

PDF

5.15

Połączenie okładziny ściennej z płyt g-k z podłogą i stropem

DWG

PDF

5.16

Połączenie ścian działowych g-k z podłogą

DWG

PDF

5.17

Połączenie ścian działowych g-k ze stropem

DWG

PDF

5.18

Okładzina ścienna z płyt g-k mocowana do ściany

DWG

PDF

5.19

System okładziny ściennej Isover Optima-Sonic

DWG

PDF

6. Konstrukcje drewniane

6.01

Ściana szkieletowa z zewnętrzną oblicówką z desek

DWG

PDF

6.02

Ściana szkieletowa z zewnętrzną ścianą osłonową i poddaszem nieużytkowym

DWG

PDF

6.03

Ściana szkieletowa z okładzina typu Siding

DWG

PDF

6.04

Ściana szkieletowa z zewnętrzną ścianą osłonową i użytkowym poddaszem

DWG

PDF

6.05

Przyziemie budynku szkieletowego z podłogą podniesioną

DWG

PDF

6.06

Konstrukcje drewniane - podłoga na gruncie

DWG

PDF

6.07

Ściana szkieletowa wykończona technologią ETICS - wersja 1

DWG

PDF

6.08

Ściana szkieletowa wykończona technologią ETICS
- wersja 2 z zastosowaniem fasadowej wełny lamelowej

DWG

PDF

6.09

Ściana szkieletowa z zewnętrzną okładzina drewnianą

DWG

PDF

6.10

Docieplenie ściany z bala

DWG

PDF

6.11

Konstrukcje drewniane - dach z wewnętrzną ścianką kolankową

DWG

PDF

6.12

Strop belkowy zabudowany międzykondygnacyjny

DWG

PDF

6.13

Podloga z desek na drewnianych legarach

DWG

PDF

6.14

Strop belkowo-żebrowy międzykondygnacyjny

DWG

PDF

6.15

Strop belkowy międzykondygnacyjny

DWG

PDF

7. Izolacja nakrokwiowa dachu skośnego

7.01

Izolacja nakrokwiowa - detal okapu

DWG

PDF

7.02

Izolacja nakrokwiowa z ekspozycją krokwi – detal okapu

DWG

PDF

7.03

Izolacja nakrokwiowa – kalenica dachu dwuspadowego

DWG

PDF

7.04

Izolacja nakrokwiowa z ekspozycją krokwi – kalenica dachu dwuspadowego

DWG

PDF

7.05

Izolacja nakrokwiowa – połączenie z kominem

DWG

PDF

7.06

Izolacja nakrokwiowa z ekspozycją krokwi – połączenie z kominem

DWG

PDF

7.07

Izolacja nakrokwiowa – detal okna połaciowego

DWG

PDF

7.08

Izolacja nakrokwiowa z ekspozycją krokwi – detal okna połaciowego

DWG

PDF

7.09

Izolacja nakrokwiowa – detal przebicia przewodu wentylacyjnego

DWG

PDF

7.10

Izolacja nakrokwiowa z ekspozycją krokwi – detal przebicia przewodu wentylacyjnego

DWG

PDF

7.11

Izolacja nakrokwiowa – detal kosza

DWG

PDF

7.12

Izolacja nakrokwiowa z ekspozycją krokwi – detal kosza

DWG

PDF